Zoek woning
Image default
Startpaginas

Asbest op een goede manier laten verwijderen

Omgaan met en verwijderen van asbest

Het hanteren van asbestproducten en -materialen kan gevaarlijk zijn. Als het materiaal al gebroken of beschadigd is, kunnen asbestvezels gemakkelijk in de lucht komen. Als u wilt ontdekken en onderzoeken of uw pand asbest bevat dient u dit ten allen tijden via een asbestinventarisatie op locatie te doen. 

Onderzoek wijst uit dat er geen veilig niveau van blootstelling aan asbest is. Om blootstelling te voorkomen, mag asbest alleen worden behandeld en verwijderd door professionals met de juiste certificeringen.

Beroepsbeoefenaren in de bestrijding zijn hoog opgeleid om de federale en staatswetten te volgen. De EPA vereist dat reddingsspecialisten een gedegen opleiding en accreditatie krijgen.

Hoewel er online doe-het-zelfgidsen voor asbestbestrijding zijn, raadt de EPA aan dat het grote publiek niet probeert om met asbest om te gaan. Personen die asbest verkeerd behandelen, kunnen te maken krijgen met gevaarlijke blootstelling.

Asbestonderzoek en -beperking

Huiseigenaren en eigenaren van gebouwen dienen mogelijk asbesthoudend materiaal als gevaarlijk te behandelen. Individuen mogen de materialen niet aanraken en het gebied vermijden totdat een inspecteur ze kan testen via een asbest test.

Een bevoegde professional zal eerst een visuele inspectie van het gebied uitvoeren op mogelijke gevaren. Een inspecteur zal vervolgens stukjes van het twijfelachtige materiaal verwijderen. Laboratoriumtechnici zullen de monsters analyseren om het asbestgehalte te bepalen.

Als de monsters asbest bevatten, zal de asbestinspecteur vervolgstappen voorstellen. Ze kunnen aanbevelen dat de materialen worden ingekapseld of volledig uit het gebied worden verwijderd.