Zoek woning
Image default
Winkelen

112 meldingen Lingewaard – Een inzicht in meldingsstatistieken

112 meldingen in Lingewaard is een onderwerp dat veel gesproken wordt. Met de veranderingen in de maatschappij stijgen zowel de inzichten in de meldingsstatistieken, als de achterliggende redenen. Lingewaard, een regio in de Nederlandse provincie Gelderland, wordt jaarlijks geconfronteerd met meerdere meldingen, waarvan 112 meldingen praktisch de meest voorkomende zijn. In dit artikel wordt nader ingegaan op het fenomeen ‘112 meldingen Lingewaard’, de meldingsstatistieken en de achterliggende redenen van de trend.

112 meldingen Lingewaard

Er is een sterke correlatie tussen socio-economische factoren en het aantal 112 meldingen in Lingewaard. Zo is er een verhoogde kans op meer en hogere meldingen onder lage inkomens. Ook kan er worden gesteld dat bepaalde categorieën meer meldingen genereren dan anderen. Zo genereert de categorie ‘Burgerzaken’ bijvoorbeeld in totaal de meeste meldingen, gevolgd door de categorie ‘ Veilig & Justitie’. Na verloop van tijd zijn er ook veranderingen waar te nemen. Daarnaast worden in Lingewaard bepaalde risicovolle gebieden geïdentificeerd. Deze gebieden hebben meer kans op dienspecifieke meldingen, zoals meldingen rondom huiselijk geweld.

Statistische gegevens

Lingewaard heeft, voor wat betreft 112 meldingen, veel aan te bieden in termen van statistische gegevens. Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd door het informatiecentrum van de provincie Gelderland. Een van de belangrijkste inzichten uit deze gegevens is dat de meeste 112 meldingen in de categorie ‘Burgerzaken’ vallen (gemiddeld 32% van de meldingen). Ook wordt duidelijk dat het aantal meldingen van jaar tot jaar stijgt en dat de meest voorkomende meldingen zich voornamelijk richten op criminaliteit en huiselijk geweld.

Achterliggende redenen

Hoewel er geen eenduidige verklaring te geven is voor de stijgende meldingen in Lingewaard, kunnen er toch aannames worden gedaan. Zo hangen de meldingen in de categorie ‘Burgerzaken’ nauw samen met veranderingen in de economie. Ook komen er door veranderingen in beleid steeds meer inwoners uit de betrokken gebieden bij aan de meldingen. Daarnaast zorgen de toegenomen militarisering van de samenleving ervoor dat er zich meer aanknopingspunten voordoen voor incidenten die leiden tot een melding.

Conclusie

Het onderwerp ‘112 meldingen in Lingewaard’ komt regelmatig terug in het nieuws voor wat betreft de inzichten en de achterliggende redenen. De meest voorkomende melding is in de categorie ‘Burgerzaken’, met als vervolg categorie ‘Veilig & Justitie’. Ook blijkt uit de gegevens dat de meldingen stijgen, waarvan sociaal-economische factooren waarschijnlijk de grootste oorzaak zijn. Al met al is ‘112 meldingen Lingewaard’ een actueel fenomeen waarover meer inzichten verkregen kunnen worden.

.